Dutch Dutch

Onze initiatieven

Betaalbare technologische innovaties

Soilcares heeft als doel werkwijzen in land-en tuinbouw te verbeteren en te vereenvoudigen door de laatste knowhow op agrarisch gebied te combineren met jarenlange toonaangevende laboratorium ervaring. De twee belangrijkste producten van SoilCares zijn:

De SoilCares Lab-in-a-box, een compleet en accuraat laboratorium voor agrarisch bodemonderzoek  dat achterin een jeep past.

De SoilCares Scanner, een compact handzaam device waarmee je on-the-spot je bodem kan onderzoeken waarover je binnen 30 seconden kalk- en mestadviezen ontvangt.

Meer over SoilCares

SoiCares Foundation is opgericht om de kenniskloof in bodemmanagement te overbruggen door kleine boeren toegang te geven tot agrarische kennis en technologie.

In het laatste decennium zijn veel verbeteringen zodanig doorgevoerd dat het boeren helpt bij hun bedrijfsvoering. Wereldwijd hebben veel boeren hier profijt van; deze kennis is alleen niet bereikbaar voor alle boeren. SoilCares Foundation heeft als doel kleine boeren toegang te geven tot de juiste informatie en technologie zodat ze hun grond effectief kunnen bewerken.

Meer over SoilCares Foundation

Dutch Sprouts  heeft tevens een manier ontwikkeld waarmee insecten worden herkend en geteld.

Met de Scoutbox worden vangplaten gescand en geanalyseerd zodat een overzicht wordt geboden op de ontwikkeling van schadelijke soorten die wanneer nodig heel gericht kunnen worden bestreden.

Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van een app die via de smartphone resultaten doorzendt en ontvangt. De methode is inmiddels op de markt en wordt al gebruikt in de tuinbouw en in de pluimveehouderij.

Meer over Scoutbox

Clear Detections biedt eenvoudige oplossingen aan plantenziektenkundge laboratoria om met behulp van DNA technieken grondmonsters te testen op aanwezigheid van ziekteverwekkende nematoden en schimmels. De producten van Clear Detections zijn momenteel op de markt als all inclusieve moleculaire kits (gebaseerd op real time PCR). Met deze innovatieve kits kunnen laboratoria nauwkeurig en vroegtijdig plantenziekteverwekkende pathogenen herkennen in de bodem en in planten.

Meer over Clear Detections

Bekijk de video

Springg is een internationaal software bedrijf gespecialiseerd in agrarisch datatransport, agrarische software ontwikkeling en agrarische sensor technologie. Springg is opgericht om een platform te bieden aan het snelgroeiende aantal agrarische apps en om het creëren van betere apps te stimuleren door links aan te bieden naar verschillende bronnen van data en kennis.

Meer over Springg

The Springg platform

NMI is een onderzoeks- en consulting organisatie voor de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis over bodemkwaliteit en bodem management, met 80 jaar ervaring. NMI gebruikt zijn unieke knowhow om vragen te beantwoorden en geeft oplossingen voor huidige issues op het gebied van landbouw, milieu en natuur.

Meer over NMI

In ontwikkeling

Weerstation

We zijn een betaalbaar, zelfvoorzienend weerstation aan het ontwikkelen dat overal ter wereld werkt. Data worden via internet verzonden zodat data altijd en overal beschikbaar zijn op een smartphone.

SoilCares Feed Scanner

Soilcares wil de mogelijkheden van de Scanner uitbreiden zodat de Scanner ook diervoer kan meten. We zijn gestart met de ontwikkeling van de database voor diervoer. Volg ons nieuws om op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen.