Dutch Dutch

Algemene voorwaarden

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door Dutch Sprouts geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door Dutch Sprouts worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Dutch Sprouts staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Dutch Sprouts gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer is ook beschikbaar in het Engels. Mocht deze verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer leidend.

 Eigenaar

De website(s) van Dutch Sprouts zijn eigendom van Dutch Sprouts BV of één van haar groepsmaatschappijen.

De naam “Dutch Sprouts” op deze website omvat elke hiervoor bedoelde rechtspersoon, zowel elk afzonderlijk als gezamenlijk.

Intellectueel eigendom

De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Dutch Sprouts. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dutch Sprouts.

Aansprakelijkheid

Hoewel Dutch Sprouts maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie,  kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Dutch Sprouts aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.